Atom Blue - John PedrosoCruncher U10 Blue - Bennett ParisianCruncher u10 White - Leandro Soland